کتاب

لیست کتابهای پیشنهادی من : این کتابها بصورت ماهیانه بروز رسانی میشوند. برای مطالعه خلاصه کتاب روی دکمه خلاصه کتاب و برای تهیه کتاب روی دکمه خرید کتاب کلیک کنید.

  1. شکست بخورید و برخیزید / اسکات آدامز / شاهین احمدی /