درباره من

نوشتن روزانه یک عادت جدید است که منجر به تفکر عمیق و واکاوی خودم میشود سعی دارم روزانه مهارت نوشتن را تمرین کنم .

همیشه تلاشم برای درک بهتر معنای زندگی ، پیشرفت و رشد شخصی بوده و نوشتن راهی بود برای من که راه را پیدا کنم .

سعی دارم با نوشتن به خودشناسی برسم . امیدوارم در این مسیر با هم همراه باشیم و به شناخت بهتری از توانایی خودمان و راهای رشد فردی برسیم .